Публічна оферта

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ.

  • Погодження – повна й безумовна згода з усіма положеннями цих Правил та додатків до них (за наявності) без застережень та винятків шляхом проставлення відповідної галочки під час подачі Заявки. Погодженням вважається також факт користування Послугами, включаючи, але не обмежуючись, створення Облікового запису або вчинення будь-яких інших дій з використанням функціональних можливостей Сайту, в тому числі після внесення будь-яких змін до цих Правил та/або додатків до них (за наявності).
  • Заявка – залишене Учнем, або Представником Учня через функціонал Сайту повідомлення обраному репетиторові щодо вступу до групових занять з того чи іншого предмету та класу.
  • Репетитор – будь-яка особа, що прийняла умови Політики користування послугами Classonline репетиторами та або створила Обліковий запис Репетитора на Сайті.
  • Учень – будь-яка особа, що прийняла умови цієї Політики та або створила Обліковий запис Учня на Сайті.
 • Представники учнів – будь-яка особа, що прийняла умови цієї Політики та або створила Обліковий запис Учня на Сайті та дає свій аккаунт у користування іншій особі яку може законо представляти 
  • Обліковий запис (“Акаунт”) – збережена сукупність даних про користувача Сайту, необхідна для його розпізнавання (аутентифікації), а також веб-інтерфейс, що надається користувачеві для використання Сайту і надання доступу до його особистих даних і налаштувань.
  • Сайт – офіційний веб-сайт ФОП “Даценко Тетяна Геннадіївна” в мережі Інтернет, доступ до якого здійснюється з використанням доменного імені https://classonline.com.ua 
 • Абонемент – щомісячне списання коштів за доступ до послуг Classonline.com.ua
 • Користувачі – Репетитори, Учні та Представники Учнів

 

 

 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Сторони Правил.

Ці Правила користування послугами ClassOnline.com.ua учнем (”Правила”) регулюють договірні відносини між Учнем та ФОП “Даценко Тетяна Геннадіївна” щодо користування інформаційними послугами ClassOnline.com.ua (“Послуги”) відповідно до цього договору через Сайт Компанії.

 

Для надання послуг належної якості, що зазначені у цій публічній оферті / правилах, ФОП “Даценко Тетяна Геннадіївна” може залучати сторонніх підрядників на свій розсуд та у кількості, яка є достатньою для того, щоб надавати послуги належної якості. 

 

2.2. Погодження Правил.

Користуючись Послугами, Учень або Представник Учня підтверджує, що повністю ознайомлений з умовами цих Правил та здійснює їх Погодження. Якщо Учень або Представник Учня не згоден з положеннями цих Правил повністю або частково, Учень не повинен користуватись Послугами Classonline.com.ua

 

2.3. Зміни до цих Правил.

Ці Правила можуть бути зміненими Classonline.com.ua в односторонньому порядку з метою дотримання вимог законодавства та реакції на зміну ринкових умов, або покращення послуг компанії та інших причин. Компанія зобов’язується повідомити Учнів або Представників учнів про зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті або шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу Учнів щонайменше за п’ятнадцять (15) календарних днів. Використання Послуг після змін та або доповнень до цих Правил означає згоду з Правилами.  Нова редакція Правил вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет на сторінці за адресою: [https://classonline.com.ua/ofertaclient].

 

 

 1. КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ CLASSONLINE.COM.UA.

3.1. Послуги 

Компанія надає можливість Учню або Представнику учня зареєструвати Обліковий запис для користування всіма Послугами в порядку та на умовах, визначеними цими Правилами. Після завершення процесу аутентифікації, користувач набуває статусу Учня та отримує доступ до користування наступними Послугами:

 • Реєстрація на пробний урок;
 • Внесення змін до Реєстрації;
 • Отримання інформаційної підтримки з питань перенесення уроків Репетитором
 • Використання послуги “Абонемент”.

 

Classonline.com.ua діє виключно як інформаційна платформа, що надає послуги, перелік яких визначено цим розділом. компанія не бере участі в наданні послуг репетитором. 

 

3.2. Обліковий запис Учня.

Для реєстрації Облікового запису Учні або Представники учнів повинен досягнути вісімнадцятирічного (18) віку. Здійснюючи реєстрацію Учень або Представник Учня визнає і гарантує, що має всі належні права, повноваження та можливості для укладення і дотримання умов цих Правил. 

Реєстрація Облікового запису Учня є безкоштовною та добровільною. Учень або Представник Учня створює Обліковий запис шляхом заповнення Заявки. Для створення Облікового запису Учень або Представник Учня повинен надати достовірну та актуальну інформацію, яка включає в себе прізвище Представника Учня, ім’я Представника Учня, ім’я Учня, номер телефона, до якого прив’язаний мессенджер Вайбер, а також унікальну для кожного Учня електронну адресу. Після заповнення форми Компанія надсилає Учню або Представнику Учня посилання на підтвердження активації Облікового запису на електронну пошту та / або на Вайбер. Учень або Представник Учня має право в будь-який момент припинити співпрацю в односторонньому порядку та видалити свій Обліковий запис.

 

3.3. Заявка.

Учні зв’язується з Репетитором шляхом направлення Заявки на пробний урок, з відповідної сторінки сайту ClassOnline.com.ua. У відповідь Компанія автоматично надсилає посилання на відеоурок погоджене з Репетитором.  Подальше надання послуг Репетитором відбувається поза межами Сайту.

 

 

3.4. Контент Репетитора.

Компанія має право модерувати та здійснювати редакторський контроль над змістом інформації, що розміщується на Сайті.

 Інформація на сайті має виключно ознайомчий характер. компанія не надає жодних гарантій стосовно її повноти, своєчасності чи точності. Інформація, розміщена на сайті, не відображає позиції компанії, крім випадків, коли компанією прямо зазначено протилежне. ми не несемо відповідальності за зміст інформації, що надається репетиторами.

 

 

3.5. Сповіщення.

Учні або Представники Учнів можуть отримувати маркетингові сповіщення, включаючи, але не обмежуючись, про наявних Репетиторів, Нові Групи, Наявні Місця в існуючих групах що відповідають заданим параметрам, а також системні сповіщення від Компанії, пов’язані з користуванням Послугами Classonline, в тому числі повідомлення про спливання терміну дії Абонементу. Якщо Учні не бажає отримувати маркетингові сповіщення, Компанія надає Учніу право відмовитись від таких сповіщень через відповідні налаштування безпосередньо в листах. Учні або Представники Учнів не мають права відмовитись від отримання системних сповіщень.

3.9. Обмеження користування Послугами Classonline.com.ua

У випадку порушення користування Послугами Classonline або будь-яких умов Правил чи інших документів, що регулюють правовідносини між Учнем або Представником Учня і Компанією, Компанія має право видалити Облікового запису Учня. 

Учень або Представник Учня може надати Компанії докази усунення причини обмеження в користуванні Послугами Classonline, на основі яких Компанія залишає за собою право розблокувати або відновити Обліковий запис.

 

 

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ, ПЕРЕДПЛАТА (ПОСЛУГА “АБОНЕМЕНТ”) І ПЕРЕДАЧА ПРАВ

 

4.1 Послуга “Абонемент”  – щомісячне списання коштів за доступ до послуг Classonline.com.ua

У разі оплати послуги Абонемент через платіжні системи, Підписка, ПОС включається автоматично.

4.2  Абонемент діє протягом місяця (30 днів) з дати оплати.  

4.3 Учень, або Представник Учня може самостійно відключити щомісячне списання за послугу “Абонемент” в особистому кабінету, та або шляхом письмого звернення до Компанії на адресу urok@classonline.com.ua не пізніше, ніж за 3 дні до закінчення оплаченого періоду.

4.4 За три (3) дні до закінчення Абонементу Компанія попереджає через email Учня або Представник Учня  про автоматичне списання грошових коштів.

4.5. За 1 день до закінчення Абонементу Учня або Представник Учня Компанія виробляє автоматичне списання грошових коштів.

4.5. У разі, якщо списання грошових коштів не успішне, то Компанія робить 3 (три) спроби списання коштів. Після 3-х неуспішні спроб, послуга Абонемент відключається автоматично.

      4.6. При списанні коштів з передплати, повернення коштів не проводиться.

4.7. Учень або Представник Учня оплачує виставлений рахунок шляхом перерахування Компанії 100% суми, зазначеної в рахунку.

4.8. Учень або Представник Учня має право відмовитися від використання сайту Компанії і зажадати повернення 100% суми, сплаченої за цього Договору, протягом 3 (трьох) днів від дати оплати послуги Абонемент. Після закінчення зазначеного терміну повернення коштів не проводиться.

 

3.10.1. Вартість послуги

Послуга “Абонемент” для Учня або Представника Учня є безкоштовною;

*можливе утримання комісії від банку-емітенту банківської картки, з якої йде сплата рахунку

3.10.2. Створення “Абонементу” 

Створення “Абонементу” можливо лише на персональну заявку, де Репетитор дав згоду на работу по Заявці від Учня або Представника Учня. 

Репетитор ініціює “Абонемент”, про що Учень або Представник Учня отримує лист зі сповіщенням про запит на використання безпечної угоди;

Учень або Представник Учня дає згоду на використання “Абонемент” натиснувши кнопку “Оплатити” на сторінці заявки у особистому кабінеті. Якщо  Учень або Представник Учня не згоден з використанням “Абонемент”, він має натиснути кнопку “Відхилити”; 

Створення “Абонементу” на суму менше ніж 525 грн. технічно не є можливим;

 

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ CТОРІН.

Учні має право:

 • користуватись Послугами Classonline.com.ua відповідно до умов цих Правил;
 • надавати Компанії свої побажання та/або пропозиції щодо удосконалення надання Послуг;
 • звертатися до адміністрації Сайту в разі необхідності.

Учні або Представники Учнів зобов’язується:

 • самостійно оформляти свої договірні відносини з вибраним ним Репетитором шляхом укладення договору, який регулює порядок і умови надання даним Репетитором послуг (в разі необхідності) та належним способом виконувати такий договір;
 • добросовісно користуватись Послугами Classonline.com.ua, не вчиняти будь-яких дій, у тому числі із використанням програмного забезпечення, що спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту або інше порушення законодавства України;

Компанія має право:

 • на власний розсуд встановлювати обмеження у використанні Сайту Користувачами відповідно до умов цих Правил;
 • змінювати умови цих Правил;
 • здійснювати розсилку Учням або Представникам Учнів повідомлень відповідно до маркетингової політики, описаної в Політиці конфіденційності та захисту даних;
 • Припинити доступ до Сайту у випадку виникнення технічних несправностей.

Компанія зобов’язується:

 • зареєструвати Учня або Представника Учня на Сайті за заявкою, а також створити та надати Учню або Представнику Учня в безкоштовне користування Обліковий запис;
 • повідомляти про будь-які зміни до цих Правил шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті, де Учніу надається право погодитись або не погодитись на відповідні зміни, або шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу Учня або Представника Учня щонайменше за п’ятнадцять (15) календарних днів до розміщення цих змін на Сайті, якщо коротший термін не застосовується у випадку внесення змін в національне законодавство;
 • забезпечувати можливість користування Сайтом в порядку, визначеному цими Правилами. 

 

 1. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ.

Доступ до Послуг Classonline.com.ua надається за принципом “В тому вигляді, в якому він існує”. Компанія не несе жодної відповідальності за відповідність Сайту цілям Учнів або Представникам Учнів, послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок; сайт не містить жодних вірусів, помилок, упущень, переривань, видалень, інших дефектів; всі користувачі досягли мінімально допустимого віку.

Компанія не гарантує якість, придатність, безпечність чи доступність послуг репетитора та або виконання домовленостей між Учнями, ПРедставниками Учнів та Репетиторами.

 

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

Компанія не несе відповідальності перед Учнями,Представниками Учнів або будь-якими третіми особами:

 • за дії Учнів, Представників Учнів чи Репетиторів на Сайті;
 • за зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержаної Учнями під час надання Послуг;
 • за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв’язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувачів до Сайту.  Classonline.com.ua вживає необхідно можливих заходів для усунення будь-яких несправностей в роботі Сайту в реалістичний строк, але не гарантує відсутності збоїв та помилок. 
 • за будь-які витрати або збитки, що прямо або побічно виникли в Учнів або Представників Учнів в результаті надання послуг Репетитора Учню.  Classonline.com.ua за жодних обставин не несе відповідальності перед Користувачами або третіми особами, за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду; 
 • за якість і строки послуг, що надаються Репетитором поза Сайтом, але за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті;
 • за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням ним Сайту, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувачами зі сторони третіх осіб;
 • за користування Послугами Classonline.com.ua особами, які не досягли шістнадцяти (16) років для отримання статусу Учня, Представника Учня або вісімнадцяти (18) років для отримання статусу Репетитора.

Компанія не може контролювати та не контролює дотримання Користувачами та не несе відповідальності за шкоду завдану користувачам або третім особам в разі порушення Користувачами положень цих Правил чи вимог законодавства України. 

Classonline відмовляється від будь-якої відповідальності за дії чи бездіяльність інших користувачів (включаючи несанкціонованих користувачів), які виникли при користуванні Сайтом чи будь-яким іншим способом.

Будь-яку інформацію та матеріали, які Учні отримує з використанням Сайту, Учні використовує на свій власний ризик та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів. Інші Користувачі можуть отримати особисту інформацію Користувачів, у зв’язку з користуванням Послугами Classonline.com.ua. Компанія не несе відповідальності за використання будь-якої особистої інформації, яка розкривається на Сайті Користувачами. 

За жодних обставин загальна відповідальність ФОП “Даценко Тетяна Геннадіївна” перед Учніом у зв’язку з користуванням Сайтом чи Послугами Classonline не повинна перевищувати 1575 гривень.

Обмеження відповідальності, що передбачені цим Розділом, та відмова від гарантій, яка передбачена Розділом 5 цих Правил, не передбачають обмеження відповідальності або зміни прав Користувачів, які не можуть обмежуватися відповідно до законодавства, що застосовується.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Спір з Classonline.com.ua

Якщо в Учніа є якісь запитання до Компанії щодо цих Правил або певні протиріччя, претензії, спори (“Спори”), які суттєво впливають на отримання Послуг Classonline, Учні зобов’язаний перше повідомити Компанію про суть такого Спору. Учні та Компанія зобов’язані докласти всіх розумних зусиль для вирішення таких Спорів шляхом переговорів.

7.2. Судовий процес.

Всі спори, які виникають з або у зв’язку з цими Правилами та які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, повинні розглядатись відповідними судами України. При вирішенні Спорів застосовується право України. 

7.3. Спір між користувачами.

У разі виникнення будь-якого Спору між Учніом та Репетитором або іншим користувачем включаючи, але не обмежуючись, надання Репетитором послуг Учніу або їх оплатою, такий Спір вирішується самостійно між сторонами Спору без залучення Компанії.

7.4. Обмеження.

Якщо до Classonline буде пред’явлено позов третіми особами, пов’язаний з наданням Послуг Компанією, з вини Учніа, останній зобов’язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Компанію від можливих спорів, збитків і відшкодування.

 

 

 1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

У процесі користування Сайтом Користувач може надавати Компанії свої персональні дані, яка включає в себе прізвище Учня або Представника Учня, ім’я Учня або Представника Учня, ім’я Учня (або Псевдонім), номер телефона, до якого прив’язаний мессенджер Вайбер, а також унікальну для кожного Учня або Представника Учня електронну адресу. 

Компанія гарантує надати на запит Користувача дані персональні Дані Користувачів яким отримали персональні дані. 

Користувач може внести зміни в персональні дані або видалити їх, звернувшись до компанії за адресою urok@classonline.com.ua 

Компанія гарантує захист персональних даних Користувача від незаконної обробки, випадкової втрати, знищення або пошкодження, умисного приховування;

 

Компанія може надсилати повідомлення та обмінюватися інформацією різними способами, наприклад, такими як Заявка. Тому, завдяки використанню Послуг Classonline інші користувачі можуть отримати інформацію про Користувачів. Компанія не несе відповідальності за використання будь-якої персональної інформації, яка може розкриватись через Обліковий запис на Сайті. Користувач повинен уважно її розміщувати.

Користувач розуміє, що збирання та використання персональних даних Користувача  у зв’язку з користуванням Послугами Classonline.com.ua регулюється Політикою конфіденційності та захисту персональних даних.